Gå til hovedindhold

Natur, udeliv og science

Læs mere om Natur, udeliv og science i Bolderslev Børnehus her.

Indhold

  Natur, udeliv og science 

  ”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.

  Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv og science?

  Vi gør børnene nysgerrige på naturen.

  Natur og udeliv har en meget stor plads i vores Børnehus, og er en helt naturlig integreret del af dagligdagen og vores pædagogiske læringsmiljø.

  Som tidligere beskrevet bruger vi flittigt naturen i lokalområdet til gåture, hvor vi på de mange små stier har rig mulighed for at kigge på små dyr og insekter, og parken som har en lille sø hvor vi f.eks. eksperimenterer med at søsætte børnenes hjemmelavede skibe. Har det en dag regnet udnytter vi gerne de mange vandpytter og lader børnene hoppe, undersøge og se hvad der sker når man sætter sig ned.

  F.eks. har vi i vuggestuen eksperimenteret med vand, ved at fryse forskellige genstande ned i små sandkasseforme. Hvad sker der når vand fryser og når det tør op igen? Dette var en spændende proces for børnene, og samtidig også en sanselig og social oplevelse i et større fællesskab.

  Uderummet på vores egne legepladser indbyder også til masse af naturoplevelser. Vi har bl.a. vores store grave hjørne hvor der flittigt graves efter regnorme, og op langs stien til Børnehuset er der blevet anlagt et langt blomsterbed med vilde blomster, som på sigt skal være med til at skabe mange gode sanseoplevelser med naturen.

  Med øje for naturen er vi sammen med børnene begyndt, at have endnu mere fokus på vores samspil med naturen, i form af bæredygtighed og anvendelsen af naturens ressourcer. Derfor er affaldssortering blevet en fast del af dagligdagen i Børnehuset. Børnene er blevet meget bevidste om hvordan vi til frokost sorterer vores affald, og hvad f.eks. høns spiser og ikke spiser. Samtidig giver det anledning til mange gode snakke om at man ikke skal smide affald i naturen. Børnenes interesse og engagement afspejler sig blandet andet ved, at de er meget bevidste om ting der ikke hører til i naturen når vi f.eks. er på tur.

  I samspil med de øvrige læreplanstemaer giver vores pædagogiske læringsmiljø alle børn, uanset alder mulighed for, at danne sig erfaringer med og blive nysgerrige på natur og udeliv.

  Eksempel på et læringsmiljø. 

  Vuggestuen er på tur ud af huset i den lille lokale skov, for at finde små kryb Børnene får selv lov til at gave, og eksperimentere med hvad de kan finde i jorden, græsset og de omkring liggende blomster. vi har et lille mikroskop med på turen, så vi sammen kan undersøge de ting børnene finder.