Gå til hovedindhold

Krop, sanser og bevægelse

Læs mere om Krop, sanser og bevægelse i Bolderslev Børnehus her.

Indhold

  Krop, sanser og bevægelse

  ”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor­dre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.

  Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem­melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og bevægelse?

  Børn i bevægelse giver glade børn

  Kroppen er hele barnets sanseapparat, de oplever, lærer og sanser gennem hele kroppen.

  I Bolderslev Børnehus ønsker vi at skabe pædagogiske læringsmiljøer som understøtter at alle børn har mulighed for, at erfare verden med deres krop og gennem deres krop. I bevægelsesfællesskaber udvikler børn mestring af kropslige/sanselige indtryk og udtryk, og styrker derved evnen til at aflæse og forstå andre børn og voksnes mimik og kropslige udtryk.

  I vuggestuen bygger vi ofte små motorikbaner af forskellige ting vi har på stuen (små madrasser, Bobles, rør til at kravle igennem og ting til at kravle op på. Igennem dette er vi med til at styrke og udfordre børnenes motorik. Vi giver dem mulighed for at bruge kroppen, ved at skulle kravle op/ned, krybe igennem rør, gå balance og prøve nye ting. Samtidig med at vi arbejder med motorikken, skaber vi også samspil mellem børnene, de hjælper hinanden og lærer at tage hensyn til hinanden. Vi skaber bevægelsesglæde, og positive oplevelser, og alle kan være med på deres niveau, nogle er meget aktive imens andre er mere iagttagende. Ligeledes tilpasses vores indretning af div rum, legetøj, vores aktiviteter og daglige rutiner så de understøtter og inspirerer børnenes brug af kroppen.

  Vi er også flittige brugere af naturen som medspiller til at skabe læringsmiljøer hvor krop og bevægelse er i højsæde. Naturen appellere til at udforske og stimulere motorik og sanser, hvilket vi er bevidste om når vi planlægger vores aktiviteter. Legepladsen inddrages til at lave motorikbaner af reb, hvor balancen og det at turde prøve udfordres. Vi som voksne er altid aktive medspillere i de fysiske udfoldelser med børnene.

  Alle stuer i Børnehuset har mulighed for at bruge skolens multisal Dette giver mulighed for at vi kan stimulere børnenes lyst og motivation til at bevæge sig, samtidig understøtter vi børnene i at forstå og metre deres krop. De voksne er altid selv deltagende i aktiviteterne.