Gå til hovedindhold

Kommunikation og sprog

Læs mere om Kommunikation og sprog i Bolderslev Børnehus her.

Indhold

  Kommunikation og sprog

  ”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.

  Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?

  Vi kommunikerer og udvikler sproget i fællesskab

  Kommunikation og sprog er centralt for at danne relationer, indgå i fællesskaber og vedligeholde venskaber. At kunne spejle sig i andre børn på tværs af alder er væsentligt i sprogudviklingsprocessen. Sprog og kommunikation finder sted hele tiden, vi understøtter børnene i at udtrykke sig, og i at kunne afkode andre - både verbalt og nonverbalt.

  I Bolderslev Børnehus arbejder vi med sprog igennem hele dagen, og her er alle læringsrum i spil, om det er i garderoben ved af- og påklædning, på puslebordet, til samling, på legepladsen osv. Vi voksne er sproglige rollemodeller og skal være med til at gøre kommunikation betydningsfuld, og vise børnene at det giver mening at udtrykke sig både verbalt og nonverbalt.

  Vores pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mulighed for at opnå erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. Børnene har brug for voksne der lytter, fortæller og sætter ord på handlinger.

  F.eks. Din tur, min tur = Turtagning. Når vi læser historier gør vi brug af dialogisk læsning hvor vi snakker om enkelte ord for at giver børnene en forståelse af sammenhæng samt udvikle deres ordforråd. Her reflekterer vi som voksne over at det er ok at ting tager tid. Pyt med at vi ikke når sanglegen, for vi nåede at snakke med barnet/børnene og alle var aktive medspiller.

  Vi sprogtester alle børn og bruger resultaterne til at styrke det enkelte barns behov for hjælp til at udvikle et alderssvarende sprog. Vi har et tæt samarbejde med PPR, både i form af talepædagogen og to sprogs konsulenten.

  Eksempel på et sprogstimulerende miljø i vuggestuen.  

  en voksen læser sammen med en lille gruppe børn. Vi vægter små nære fællesskaber, hvor alle får lob til at udtrykke sig, høre og lære sproget.