Gå til hovedindhold

Evalueringskultur

Læs mere om Evalueringskultur i Bolderslev Børnehus her.

Indhold

  Evalueringskultur

  Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø?

  Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål?

  Evaluering og refleksion over vores pædagogiske hverdag er allerede en stor del af vores daglig praksis i Bolderslev Børnehus.

  Hverdagsevaluering.

  I dagligdagen reflekterer vi individuelt og mundtligt med hinanden over den daglige pædagogiske praksis og om børnenes trivsel, udvikling og læring, når der er behov og mulighed herfor. Vi bruger små hurtige metoder til at evaluere en praksis, hvis vi har brug for ændring af læringsmiljøet, en relation mellem nogle børn eller noget tredje for at børnenes trivsel og udvikling optimeres. Det kan f.eks. være i form af observationer, statistik, interview eller lignende.

  Evaluering over længere periode.

  Det kan være et bestemt tema der strækker sig over en længere periode. Her bestemmer vi på forhånd, hvad det er, vi vil evaluere på, og hvilken metode, vi vil bruge. Det handler ofte om pædagogisk udviklingsarbejde, for hele tiden at blive dygtigere til det, vi gør.

  Vi har udarbejdet en mødekultur, hvor vi til alle vores møder har evaluering med.

  Stuemøde (alle i teamet deltager) 10 gange årligt af 2 timer.

  Indhold:

  • Evaluering/analyse: video – observation – interview.
  • Børn/trivsel: trivsel/fokusskema.
  • Praksisbeskrivelse: af en situation (mindst 4 gange årligt til forældrene) Hvad man gør, samt synliggøre hvad man vil og hvorfor.

  På denne måde kan vi inddrage forældrene via dokumentation.

  Personale møde (alle deltager) 5 gange pr. år. Hvoraf de 4 er med medstatus. 2 timer pr. gang.

  Indhold:

  • Pædagogisk: lederen sætter emner på.
  • Evaluering/analyse/dokumentation: hvorfor gør vi det? Hvad forstår vi ved det? (argumenter)
  • Arbejdsmiljø

  Pædagogmøder/plandlægningsmøder (alle pædagoger deltager) hver mandag kl. 12-13

  Indhold:

  • Orientering
  • Børn/supervision
  • Evaluering af egen praksis: teamet/gruppen skiftes til at tage en situation med video eller lign eller hvis noget er presserende.

  P-lørdag (1 gang pr. år) alle deltager

  Indhold:

  • Værdi/mål
  • Evaluere den pædagogisk læreplan
  • Hvad vil vi fremadrettet: evaluering af året der er gået – hvad har jeg/vi lært, og kan andre lære af det.

  Vi bruger analysemodel (Anders Skrivers praksisbeskrivelser), hvor vi ser på børneperspektiv – strukturer – processen og læreplanstemaer. Vi har udarbejdet en evalueringsmodel, som passer til vores egen evalueringskultur.

  Vi indsamler data løbende, blandet andet via trivselsskema, sprogvurdering og SPU (skole paratheds test). Data bruger vi til at evaluere og justere vores pædagogik ud fra børnenes behov.