Gå til hovedindhold

Læs vores politikker

Læs mere om politikker i Bolderslev Børnehus her.

Indhold

  IT politik

  IT politik:

  Dagtilbudsloven siger, at barnet skal stifte bekendtskab med digital/IT viden.
  Bolderslev Børnehus har indført IT. Vi har  iPads og det er meningen at de skal indgå i dagligdagen, som et led i børns læring. Måden vi tilgår viden på, er blevet meget digital, derfor bliver læring også mere digital, det vil vi være med til at lære børnene. Det handler ikke om at vi bare skal hente en masse APP’s ned på iPad, men om, at børnene lærer at bruge iPad, så det samtidig bliver til læring.
  Vi ønsker at alle børn i Bolderslev Børnehus, skal have lige adgang til digital læring. Når alle børn har en forståelse af at bruge den, vil alle børn være på lige fod, den dag de skal starte i skole.
  Vi bruger IT i vores hverdag, vi tænker IT ind i læreplans temaerne, eks. I forhold til motorikken – lege fangeleg hvor barnet bruger IPAD til at fotografere en legemsdel, som er aftalt i forvejen. I forhold til sociale kompetencer ved at være to om det, så sociale spilleregler skal aftales inden legen.

  Børnene skal selv tage billeder eks. Kan farver indlæres, ”fotografer alt hvad der er gul ude som inde”, bogstaver: fotografer alt som starter med a osv., så skal børnene bruge sproget og fortælle om det, både til jer forældre og sammen med os. I forhold til sprog, ved at skulle fortælle om det i samling.
  Børnene kan tage små videoer, som der snakkes om.
  Vi vil bruge kort og lave skattejagt, så børnene selv skal følge den blå prik m.m., her bliver motorikken og sproget, naturen inddraget.
  I forhold til kulturoplevelser - ved at bruge Kort på iPad over de forskellige steder de har været, kan vi se stederne, vi kan bruge Kort og se hvor bor de m.m. Der er mange muligheder.
  IPad kan bruges både ude og inde, de skal ikke bruges som passiv pasning, men som aktiv læring.
  Vi vil bruge IPad i børnehøjde og udfordre og lægge leg ind over.
  Vi vil dokumentere ved at bruge små videoklip til forældresamtaler.

  Kostpolitik

  Kostpolitik i Bolderslev Børnehus

  Gennem sund kost giver vi børnene mulighed for at udvikles optimalt – motorisk, mentalt og socialt.
  Gennem sund kost skaber vi glade og aktive børn, som trives.
  Gennem sund kost modvirker vi fejlernæring, overvægtsproblemer og spiseforstyrrelser.

  • Spis frugt og grønt – børn fra 4 -10 år bør spise 300 – 500 g om dagen
  • Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen
  • Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag
  • Spar på sukker især fra sodavand, slik og kager
  • Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød
  • Spis varieret og bevar normalvægten
  • Sluk tørsten i vand
  • Børn og unge bør minimum være fysisk aktive i mindst 60 min. Om dagen

  Vi opfordrer til at der gives sund og varierende mad med i børnehuset
  Morgenmad giver dit barn en god mæthedsfølelse og energi til at klare dagen. Har dit barn ikke fået morgenmad hjemmefra, må i gerne tage morgenmaden med.
  Vuggestuen spiser lidt knækbrød/boller-frugt om formiddagen.
  Frokost kl. 11, hvor madpakker spises. Vi anbefaler at børnene får sunde madpakker med og ingen slik.
  Eftermiddagsmad ( frugt) spises kl. 14
  Til frugt anbefales frugt, grøntsager, boller, rugbrød, knækbrød, rosiner, riskager m.m.
  En gang pr. måned har vi maddag og fællesfrugt
  ( se månedsplanen) . Vi tilstræber at tilbyde varieret og sund kost. Samt følger sundhedsstyrelsens kostvejledning samt Aabenraa Kommunes kost vejledning.
  I børnehuset serverer vi økologisk skummetmælk - eller vand. Ved festlige lejligheder serverer vi saft. Børnene skal ikke medbringe drikkevarer.
  Fødselsdage fejres enten i børnehuset eller som hjemmebesøg. 
  Forslag til fødselsdagsmad: pizza, boller m. pålæg, spaghetti/kødsovs, kage , is  o.lign.
  For at begrænse slikmængden anbefaler vi slik som pynt på kager og  ingen slikposer.
  Ved jul, fastelavn, påske o.lign traditioner giver vi slik .Vi giver ikke slik i vuggestuen, finder andre lækkerier så som rosiner, ostehaps m.m
  Vi bager også af og til kage i børnehuset.

  Trafikpolitik

  Trafikpolitik i Bolderslev Børnehus
  Hvorfor en trafikpolitik

  Bolderslev Børnehus har vedtaget en trafikpolitik, der tager udgangspunkt i institutionens arbejde med trafik.

  Vi arbejder for, at alle børn i børnehuset får gode forudsætninger og muligheder for at færdes i trafikken. Det gælder i børnehusets dagligdag i forbindelse med ture ud af huset.

  Vi anerkender, at voksne trafikanter er rollemodeller for børnene. Derfor vil børnehuset arbejde for at de ansatte lever op til denne rolle.

  Hvad gør Bolderslev Børnehus

  Vi har udarbejdet praktiske retningslinjer for, hvordan ansatte og børn skal forholde sig i trafikken på ture ud af institutionen.

  • Børnene skal holde hånd to og to
  • Børn og voksne skal stoppe ved vejkryds og ind- og udkørsler
  • Børn og voksne skal kigge sig for –til venstre -til højre- til venstre igen- før en vej krydses
  • Der er min. 2 voksne med på tur, når hele stuen går tur.
  • På udflugter aftales der indbyrdes hvem, der er ansvarlig for hvilke børn
  • Skal børnehuset på tur med bus går der en voksen forrest og en voksen bagerst. Børnene tælles ved ind og udgang.
  • Børnehuset bestiller kun bus med sikkerhedsseler i til børnene
  • Cykelture ud af huset, har vi altid cykelhjelme på , børn og voksne.
  • Ved relevante ture i trafikken bruger vi trafikveste

  Mål og indsatsområder

  • At øge de ansattes, børnenes og forældrenes viden om og opmærksomhed i relation til trafiksikkerhed
  • At sætte fokus på at være gode rollemodeller i trafikken
  • At øge børnenes viden om trafik

  Handleplaner

  • Gå ture
  • Motivere børnene til at færdes rigtigt i trafikken
  • Være gode rollemodeller i trafikken

  I kan som forældre støtte jeres børn ved

  • At være gode rollemodeller for jeres børn
  • Snakke med dem om rødt lys og deres betydning
  • Lade børnene vise, hvornår det er sikkert at gå over vejen

  Opfordring til jer forældre

  • At i bruger cykelhjelme, når i cykler til og fra institutionen
  • At barnet er fastspændt i bilen
  • At i orienterer jer godt inden i bakker ud fra parkeringspladsen. Husk der også er parkeringspladser ved skolen
  • At biler ikke må stå i tomgang
  • Ingen unødvendig dytten( tænk på naboerne)

  Børnemiljø

  Børnemiljø

  Børnemiljø handler om at have øje for barnets arbejdsmiljø.

  I Bolderslev Børnehus vægter vi, at det skal være et rart sted at være, med muligheder for at udvikle sig på alle kompetenceområder. Børnemiljø er integreret i vores læreplaner, som tager udgangspunkt i barnets trivsel og udvikling. Børnemiljøet skal vurderes i børneperspektiv og i det omfang, det er muligt, skal børnenes oplevelser af børnemiljøet inddrages i hverdagen. Det betyder at man som voksen skal forsøge at sætte sig i børnenes sted og indhente viden direkte fra børnene. Vi er bevidste om at det psykiske børnemiljø, om hvordan børnene trives med hinanden og med de voksne. Det handler om dynamik og sociale kompetencer i børnegruppen. For os indeholder et godt psykisk børnemiljø følgende værdier: fællesskab, venskaber, tryghed, tillid, omsorg, medbestemmelse, rummelighed og udfordringer. Vi medtager det at lege, som en del af det psykiske børnemiljø, da det er vigtigt for barnet at lege. Det har en værdi i sig selv set fra barnets synspunkt.

  Vi inddrager børnene ved at

  • Have samtaler med børnene
  • Gøre iagttagelser
  • Lytter til børnene
  • Lytter til forældrene af deres børns trivsel
  • Vi arbejder med at børnene fortæller hvad de synes er godt og at de i perioder skiftes til at bestemme hvad der skal ske.

  Vi har en dejlig legeplads med udfordringer for børnene.

  I de indendørs rammer vægter vi at lave inspirerende miljøer, der bærer præg af børnenes dagligdag.

  Vi laver miljøer hvor det for børnene er et rart sted at være og at børnene inspireres og får lyst til at udfolde sig. Et motiverende æstetisk miljø giver børnene positive og udfordrende sanseoplevelser.

  Vi er beviste om, at det fysiske børnemiljø skal være i orden, så som sundhed, ergonomi, pladsforhold, faciliteter, materialevalg, inventar, indretning, indeklima m.m.