Gå til hovedindhold

Kultur, æstetik og fællesskab

Læs mere om Kultur, æstetik og fællesskab i Bolderslev Børnehus her.

Indhold

  Kultur, æstetik og fællesskab

  ”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.

  Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople­velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab?

  Vi eksperimenterer og øver os.

  I Bolderslev Børnehus prioriterer vi traditionerne højt. Det giver børnene tryghed og genkendelighed, samtidig med at de udfordrer sig selv i forskellige sammenhænge.

  F.eks. fastelavn, hvor barnet selv tør at tage en farlig dragt eller maske på, eller møde den voksne, der er klædt ud som farlig pirat. Eller de ældste børn der gå Lucia og skal optræde ved vores julearrangement.

  Vi holder følgende traditioner:

  Fastelavn: Hvor vi klæder os ud, synger og slår katten af tønden.

  Påske: Hvor vi klipper og klistrer, sår karse mm. Det hele afsluttes med en påskefrokost på de enkelte stuer.

  Sankt Hans: Det er de ældste børn som laver heksen til bålet. Sammen sidder vi rundt om bålet og synger ”Hekse Mutter”. Vi holder også denne dag en lille form for afsked for de ældste børn, så de andre børn kan få en forståelse for, at de snart stopper i Børnehuset. Det hele afslutter vi f.eks. med pølser og brød.

  Sommer hygge: I maj mdr. holder vi en sommerhyggedag sammen med 0-klasse og dagplejen. Vi hygger på legepladsen og synger sange sammen.

  Sommerfest: Vi holder en årlig sommerfest, hvor alle familier deltager, de medbringer selv deres mad, som de kan tilberede på de tændte grille. Der vil rundt om på legepladsen være forskellig boder som man sammen med sine børn kan prøve. Denne dag fejrer vi f.eks. med popkorn og slush ice.

  Bedsteforældredag: Denne dag er alle bedsteforældre (eller andre nære relationer for barnet) velkomne i Børnehuset. Vi begynder dagen med fælles morgenkaffe og derefter er der frit spil. Der kan f.eks. laves snobrød på legepladsen. Alle bedsteforældre har en blomst med, som de samme med deres barnebarn planter på legepladsen.

  Halloween: I forbindelse med halloween har vi græskar udskæring, hvor alle familierne med søskende kan komme og lave deres eget græskar. Vi afslutter med fællesspisning.

  Jul: Vi pynter op, får besøg af nisser på de enkelte stuer, som så i løbet af dec. kommer med børnene hjem på skift. Vi har også en jule teaterforestilling i Børnehuset. Vi fortæller historier og syner julesange. Det hele afsluttes med en julefrokost på stuerne. I december spiser vi også risengrød.

  Julehygge med forældre og søskende: Vi holder i december julehygge på legepladsen, hvor vi får varm kakao, kaffe og æbleskiver. De ældste børn går Lucia og de andre grupper synger nogle julesange.

  Afslutning for de ældste børn: Vi holder en fest for de kommende skole børn, hvor deres forældre deltager. Denne dag får de overrakt et diplom for deres tid i Børnehuset. Vi afslutter med fællesspisning og små konkurrencer. 

  Fødselsdag: vi fejre børnenes fødselsdag i Børnehuset med børnene. Barnet får en lille fødselsdagsgave.

  Når nye børn begynder i vores institution, opfordre vi forældrene til at samarbejde omkring Børnehusets værdier og traditioner, da vi mener at det er væsentligt for både barnet og forældrene at være en del af fællesskabet.

  I Bolderslev Børnehus har vi bevidst valgt, at forældre og børn er velkommen på vores legeplads uden for lukketid. Det er dog en forudsætning, at familierne passer på vores ting. Vi mener at det giver en sammenhængsværdi for børnene, at komme i institutionen uden for åbningstid sammen med familien.

  Vi har fokus på den kreative udfoldelse, da vi mener at det æstetiske er med til at skabe og udvikle børnenes fantasi. Når børnene først har fantasien, så skaber det nysgerrighed og denne nysgerrighed skaber læring. Børnene er med til at bestemme hvad, hvordan og hvornår inden for de overordnede rammer. Vi er her procesorienteret og ikke resultatorienteret. Her er børneperspektivet også nøgleordet, da det er deres interesser der skal fremmes. Når de har lysten og nysgerrigheden, kan vi understøtte den og udfordre så de lærer.

  Små børn kan også føle store ting, og følelsen går ofte hånd i hånd med dette tema. Derfor vægter vi højt at det skal være procesorienteret frem for resultatorienteret, da vi agter at børnene skal have en succesoplevelse, en styrkelse af selvværd, selvtillid og kunnen. Her snakker vi meget undervejs, går i dialog med børnene omkring processen og sikrer os at de får en forståelse af sammenhænge. Det er vigtigt, at alle børn kan deltage uanset alder og niveau.

  Hvert år i november/december ser hele Børnehuset juleteater sammen. Vi giver børnene mulighede for en fælles oplevelse. Børneteater er meget mere end bare underholdning, forestillingen sætter fantasien i gang, noget fælles at snakke om og børnene lærer om traditioner (julen) og hører genkendelige sange.