Gå til hovedindhold

Social udvikling

Læs mere om Social udvikling i Bolderslev Børnehus her.

Indhold

  Social udvikling

  ”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.

  Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktivi­teter, ting, legetøj m.m.”

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
  2. .Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?

   

  Social udvikling i Bolderslev Børnehus handler om fællesskab og om at være sammen om noget.

  Social udvikling for det enkelte barn sker gennem erfaringer i sociale fællesskaber, hvor det lærer at bidrage værdifuldt og relevant i lege, aktiviteter og samvær med andre. Med udgangspunkt i det enkelte barns sociale færdigheder og kunnen har vi fokus på, at alle børn skal have oplevelsen af at høre til og være en del af fællesskabet i vores Børnehus. Vi støtter børnene i at lege og skabe relationer på tværs af grupperne. Relationer er en væsentlig del af grundlaget for, at børn lærer sig empati. De lærer at mærke egne følelser, at kunne sætte sig ind i andres følelser og oplevelser af verden.

  Legen er et vigtigt element i den sociale udvikling. Men det er ikke alle børn der har lige let ved at komme ind i, og være en del af de sociale fællesskaber. Her er det vores opgave at guide og støtte det enkelte barn, fx ved at finde en rolle til barnet i legen, eller ved at tilbyde barnet et legeredskab der kan udvikle legen. En måde hvorpå vi arbejder med dette, er at spørge børnene til hvor/hvad de vil lege, frem for hvem de vil lege med. På den måde bliver det mere varieret hvem de leger med, og børnene får et mere nuanceret lege og socialt felt.

  Vi gør i Børnehuset også meget brug af, at arbejde i mindre grupper. Vi oplever en mere dybdegående kontakt til de enkelte børn, og det skaber mulighed for fordybelse. Aktiviteterne kan målrettes de forskellige udviklingstrin, således at alle børn sikres passende udfordringer. Der er fuld fokus og vi sikre at alle børn bliver set, mødt og får erfaring med den pågældende aktivitet. Ingen stiller spørgsmålstegn ved, at en voksen går med 3-4 børn og skaber succesoplevelser og følelsen af, at øve sig og mestre noget.

  Det er vores intention, at skabe et Børnehus hvor alle er en del af fællesskabet, og hvor der løftes i flok.

  • Vi giver plads og tager hensyn til hinanden
  • Vi bliver lyttet til
  • Vi oplever at være en vigtig brik i fællesskabet
  • Vi er sammen om at være en del af noget større
  • Vi skaber relationer på tværs af alder og udvikling

  Eksempel på et læringsmiljø. sociale relationer på tværs af alle stuer.

  Hele børnehuset er inviteret til pandekage-hygge på Græshoppernes legeplads. Børnene skulle alle finde hver 20 perler i sandkassen, for at få en pandekage.