Gå til hovedindhold

Alsidig personlig udvikling

Læs mere om Alsidig personlig udvikling i Bolderslev Børnehus her.

Indhold

  Alsidig personlig udvikling

  ”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
  2. .Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling?

   

  Den personlige udvikling styrkes i samspil med andre.

  I Bolderslev Børnehus er tryghed, nærvær og omsorg kerneværdier når vi arbejder med den alsidige personlige udvikling. Gennem vores pædagogiske læringsmiljøer ønsker vi at udvide barnets erfaringsverden gennem vores daglige aktiviteter, rutiner og interaktioner med børnene.

  Vi har fokus på at vi ikke er resultat orienteret, men at man gør sit bedste og bare prøver. Børnene skal turde at give sig i kast med det vi laver og her ser vi stor udvikling i deres individuelle karakterer og selvværd.

  Den alsidig personlige udvikling er tilstede hele tiden, og kommer til syne når vi arbejde med alle udviklingsområder samt de 5 øvrige læreplanstemaer. F.eks. i garderoben hvor børnene øver selvstændighed, når de leger på tværs, når vi er på tur eller til gymnastik hvor børnene bliver udfordret, men på en måde så børnene får en succesoplevelse og derved også udvikler sig i selvværdet og bliver bekendte med deres egne kræfter og tilstedeværelse. Her er vores roller vigtige, da vi skal være dem der støtter, passer på og samtidig udfordrer børnene.

  Vi støtter barnet i at øve sig i forskellige situationer. Vi har en stor tiltro til det enkelte barn og arbejder ud fra deres kompetencer, hvilket styrker deres selvværd og giver dem mod til at kaste sig ud i nye udfordringer. Alle børn skal føle sig værdifulde. Vi arbejder med zonen for nærmeste udvikling og har hele tiden for øje, hvad barnet kan lære at mestre - med hjælp af en voksen.

  F.eks. arbejder vi rigtig meget med at støtte børnene i at holde fokus og være vedholdende. Mange børn har svært ved at blive ved den aktivitet de er gået i gang med og er hurtigt videre til det næste. De har brug for voksenstyring og guidning, når de pludselig ud af øjenkrogen får øje på et barn der er i gang med noget andet. Dette kræver tid og øvelse, og barnet har brug for støtte til at udsætte sine egne behov og lyster her og nu.

  ”I vuggestuen er lille Emma lige begyndt at gå selv. Hun kommer gående helt alene hen imod mig, da hun bliver afleveret. Hele hendes ansigt stråler og hun er et stort smil. Jeg afspejler hendes glæde og begejstring, ved at smile og tage imod hende med åbne arme. Hun kommer helt hen og krammer mig, og vender derefter om for, at gå ind og lege”.

  En 4 årig dreng henvender sig til pædagogen: "Se hvad jeg kan. Jeg kan lyne min jakke helt selv nu, jeg har øvet mig"