Gå til hovedindhold

Vores vision/hvem er vi

Læs mere om Vores vision/hvem er vi i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Vi byder velkommen i Bolderslev Børnehus, Smedefod 4 B, 6392 Bolderslev

  Bolderslev Børnehus er en aldersintegreret daginstitution beliggende i Bolderslev. Vores Børnehus er fordelt på 2 huse på samme matrikel. Vi arbejder aldersopdelt, hvilket betyder at vi er opdelt på 1 vuggestuegruppe og 3 børnehavegrupper.

  • Bierne 0-2 årige
  • Frøerne 3-4 årige
  • Sommerfuglene 4-5 årige
  • Græshopperne 5-6 årige

  Børnehuset er på nuværende tidpunkt fordelt på ca. 48 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn (pr. 1 august 2023). Vi har en stor legeplads med fantastiske muligheder for, at skabe mange forskellige læringsmiljøer. Legepladsen er opdelt i 3 enheder, som hver især tilgodeser de forskellige alderstrin. En legeplads til de mindste, en stor fælles legeplads samt en mindre afgrænset som ligger i forbindelse med vores hus 2. Vores forskellige legepladser giver mulighed for at vi kan arbejde sammen på tværs af grupperne, og møde børnene i deres lyst til at lege på tværs.

  I vores hverdagen lægger vi vægt på, at skabe struktur, nærvær, tryghed og omsorg, for at kunne tilgodese det enkelte barns behov og udvikling. Ud fra dette gør vi alle til en del af fællesskabet i vores Børnehus. Alle børn har brug for, at blive mødt med positive forventninger, fordi det fremmer deres gåpåmod og lyst til at indgå i sociale relationer.

  Vi er rummelige og vægter et godt og gensidigt forældresamarbejde, hvor der skal være plads til forskellighed. For os er et godt forældresamarbejde, et samarbejde hvor vi sammen har fokus på at styrke barnets trivsel og læring.

  Som forældre er I altid velkomne til at deltage i Jeres barns hverdag i Børnehuset.

  Vores vision: Vi vægter fællesskab, hvor alle har en plads. Leg- sprog og bevægelse-glæde og spontanitet er i højsæde for at skabe et godt børneliv. Vi arbejder for et godt læringsmiljø for at alle børn får de bedste muligheder for et godt liv.

  Vores mission: Vi vil være et Børnehus der vægter leg og udeliv, et sted hvor trivsel er i højsæde og hvor alle oplever at være en del af et fællesskab. Et sted hvor børneperspektivet er prioriteret højt.